Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 5-2015: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-05-2015 Quyết định số 1914/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
25-05-2015 Quyết định số 1868/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tạm giữ lại số tiết kiệm 10,0% dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 8 tháng cuối năm 2015. 
25-05-2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 
20-05-2015 Quyết định số 1816/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối tượng và kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công trợ cấp một lần cho người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chia, giúp bạn Lào theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 
18-05-2015 Quyết định số 1776/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch bổ sung kinh phí hỗ trợ chi phí học tập của năm học 2013 - 2014 (số kinh phí còn thiếu) và học kỳ I năm học 2014 - 2015 cho các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ. 
15-05-2015 Quyết định số 1757/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015. 
13-05-2015 Quyết định số 1740/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa. 
13-05-2015 Quyết định số 1720/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt IV, năm 2015. 
08-05-2015 Quyết định số 1658/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính nội dung trong Quy định về thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 999/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 
05-05-2015 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi THPTQG năm 2015 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015- 2016. 
04-05-2015 Kế hoạch số 68/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt” lần thứ ba năm 2015. 
04-05-2015 Quyết định số 1592/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 2237/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9,885,536 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner