Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: 88 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-05-2019 Quyết định số 1925/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. 
15-05-2019 Quyết định số 1829/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 
13-05-2019 Quyết định số 1764/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã/Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa. 
10-05-2019 Kế hoạch số 116/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
06-05-2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. 
03-05-2019 Quyết định số 1624/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. 
03-05-2019 Quyết định số 1609/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài để công nhận cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2019 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 
03-05-2019 Kế hoạch số 114/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
02-05-2019 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện một số giải pháp đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và những năm tới. 
23-04-2019 Quyết định số 1463/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 
22-04-2019 Quyết định số 1420/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa. 
19-04-2019 Quyết định số 1418/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 
19-04-2019 Quyết định số 1417/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. 
18-04-2019 Quyết định số 1382/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính sách, thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 
18-04-2019 Quyết định số 1381/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. 
16-04-2019 Kế hoạch số 99/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2019. 
16-04-2019 Quyết định số 1347/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. 
12-04-2019 Quyết định số 1334/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp bổ sung gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019. 
12-04-2019 Quyết định số 1332/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. 
12-04-2019 Quyết định số 1317/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
7,862,731 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner