Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 59 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
04-12-2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và địa phương trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
03-12-2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
28-11-2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
28-11-2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 
21-11-2019 Quyết định số 4932/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
18-11-2019 Quyết định số 4829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 04/04/2017 và Quyết định số 4512/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về “Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. 
12-11-2019 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
06-11-2019 Quyết định số 4606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, cách tính điểm để đánh giá, xếp hạ ng, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
05-11-2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt độ ng trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá; phân công, phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
31-10-2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trong trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý. 
28-10-2019 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
25-10-2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình tự, thủ tục thực hiện chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
18-10-2019 Quyết định số 4291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh sách các xã, phường, thị trấn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
15-10-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá tại địa phương có khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
09-10-2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định biện pháp thi hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
01-10-2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 928/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Lễ Môn. 
26-09-2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
30-08-2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Thanh Hóa. 
21-08-2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019 - 2020. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
9,644,996 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner