Tra cứu nhanh
Tra cứu chi tiết

Tra cứu chi tiết

Nhập Số, ký hiệu văn bản hoặc cụm từ trong trích yếu, nội dung văn bản để tìm kiếm.
Sử dụng dấu ngoặc kép để tìm chính xác cụm từ. Ví dụ: "đất đai", "quy hoạch"....
Nhập khoảng thời gian ban hành văn bản, hoặc đánh dấu chọn năm đăng Công báo, loại văn bản, cơ quan ban hành....
để giới hạn phạm vi tìm kiếm văn bản
Số/ký hiệu văn bản: 
Ví dụ: 12/2010/QĐ-UBND
Trích yếu, nội dung: 
Ví dụ: đất đai, quy hoạch,...
Giới hạn phạm vi tìm kiếm:
Khoảng thời gian ban hành văn bản từ ngày đến ngày (ngày/tháng/năm)
Năm đăng CB Loại văn bản Cơ quan ban hành địa phương Cơ quan ban hành Trung ương
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Chỉ thị (CT-UBND)
Công văn (UBND-KTTC)
Công văn (CV-UBND)
Kế hoạch (KH-BCĐ)
Kế hoạch (KH-UBND)
Kế hoạch (KH-TTTH)
Kế hoạch (KH)
Nghị quyết (NQ-HĐND)
Quyết định (QĐ-UBND)
Quyết định (QĐ-HĐ)
Quyết định (QĐ-BCĐ)
Quyết định (QĐ-BĐP)
Quyết định (QĐ-HĐGDQP-AN)
Quyết định (QĐ-BHN&XK)
Quyết định (QĐ-BATGT)
Quyết định (QĐ-HĐPH)
Quyết định (QĐ-BCĐHKPĐ)
Quyết định (QĐ-HĐQL)
Quyết định (QĐ-HĐTT)
Quyết định (QĐ-BCH)
Thông báo (TB-UBND)
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ban Chỉ đạo 138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Ban điều phối thực hiện kế hoạch phát triển DNNVV
Ban Chỉ đạo giảm nghèo
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
Ban An toàn giao thông
Ban chỉ đạo 127
Ban Chỉ đạo Công tác gia đình
Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ CVCC tỉnh Thanh Hóa
BCĐ Đại hội Đại biểu DTTS
Ban Chỉ đạo Đề án tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo
Ban Hội nhập KTQT và CĐ Chương trình XK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
Ban Chỉ đạo 389
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện
Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm
Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện CTHTHN xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt
Hội đồng PHPBGD pháp luật
Ban chỉ đạo HKPĐ khu vực III năm 2016
Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ban Chỉ đạo chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên
Ban Chỉ đạo Xuất khẩu lao động và chuyên gia
Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh
Hội đồng thi tuyển công chức ngạch chuyên viên
Ban chỉ huy PCTT và TKCN
BCĐ ứng phó biến đổi khí hậu
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Hội đồng nhân dân thị xã Sầm Sơn
Ủy ban nhân dân thị xã Sầm Sơn
Hội đồng nhân dân thị xã Bỉm Sơn
Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đông Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Quan Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Quan Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Hoằng Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Hậu Lộc
Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương
Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương
Hội đồng nhân dân huyện Tĩnh Gia
Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia
Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc
Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc
Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thành
Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành
Hội đồng nhân dân huyện Thọ Xuân
Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Thường Xuân
Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Lang Chánh
Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh
Hội đồng nhân dân huyện Mường Lát
Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát
Hội đồng nhân dân huyện Yên Định
Ủy ban nhân dân huyện Yên Định
Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung
Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung
Hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy
Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy
Hội đồng nhân dân huyện Nông Cống
Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lộc
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc
Hội đồng nhân dân huyện Bá Thước
Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước
Hội đồng nhân dân huyện Như Thanh
Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh
Sắp xếp kết quả theo:  
14,125,686 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner