"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Văn bản do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành

Tổng Số, ký hiệuNgày ban hànhTóm tắt nội dung
1Show details for Ban Chỉ đạo chuyển đổi sốBan Chỉ đạo chuyển đổi số
455Show details for Chủ tịch UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnh
157Show details for Hội đồng nhân dân tỉnhHội đồng nhân dân tỉnh
1Show details for Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtHội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
428Hide details for UBND tỉnh Thanh HóaUBND tỉnh Thanh Hóa
80Hide details for 20242024
8Show details for Số 01 + 02 Ngày 31/1/2024Số 01 + 02 Ngày 31/1/2024
1Show details for Số 03 + 04 Ngày 31/1/2024Số 03 + 04 Ngày 31/1/2024
8Show details for Số 05 + 06 Ngày 29/2/2024Số 05 + 06 Ngày 29/2/2024
1Show details for Số 07 + 08 Ngày 29/2/2024Số 07 + 08 Ngày 29/2/2024
7Show details for Số 09 + 10 Ngày 15/3/2024Số 09 + 10 Ngày 15/3/2024
7Show details for Số 15 + 16 Ngày 31/3/2024Số 15 + 16 Ngày 31/3/2024
5Show details for Số 17 + 18 Ngày 31/3/2024Số 17 + 18 Ngày 31/3/2024
10Show details for Số 27 + 28 Ngày 15/4/2024Số 27 + 28 Ngày 15/4/2024
4Show details for Số 29 + 30 Ngày 30/4/2024Số 29 + 30 Ngày 30/4/2024
11Hide details for Số 31 + 32 Ngày 31/5/2024Số 31 + 32 Ngày 31/5/2024
16/2024/QĐ-UBND127/05/2024Sửa đổi một số điểm của khoản 4 Điều 9 quy định Quy trình chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh
2101/QĐ-UBND124/05/2024Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045
15/2024/QĐ-UBND124/05/2024Về việc quy định số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng cấp tỉnh (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh); sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa
2074/QĐ-UBND123/05/2024Về việc ủy quyền cho UBND huyện Nga Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
2075/QĐ-UBND123/05/2024Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
2028/QĐ-UBND121/05/2024Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
2029/QĐ-UBND121/05/2024Về việc ủy quyền cho UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
1980/QĐ-UBND120/05/2024Ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
2017/QĐ-UBND120/05/2024Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa năm 2024
14/2024/QĐ-UBND113/05/2024Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 5 Quy định về trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa
1756/QĐ-UBND103/05/2024Về việc ủy quyền cho UBND huyện Như Thanh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
2Show details for Số 37 + 38 Ngày 15/6/2024Số 37 + 38 Ngày 15/6/2024
1Show details for Số 39 + 44 Ngày 15/6/2024Số 39 + 44 Ngày 15/6/2024
15Show details for Số 45 + 46 Ngày 30/6/2024Số 45 + 46 Ngày 30/6/2024