"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Văn bản do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành

Tổng Số, ký hiệuNgày ban hànhTóm tắt nội dung
1Show details for Ban Chỉ đạo chuyển đổi sốBan Chỉ đạo chuyển đổi số
455Show details for Chủ tịch UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnh
157Show details for Hội đồng nhân dân tỉnhHội đồng nhân dân tỉnh
1Show details for Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtHội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
428Hide details for UBND tỉnh Thanh HóaUBND tỉnh Thanh Hóa
80Hide details for 20242024
8Show details for Số 01 + 02 Ngày 31/1/2024Số 01 + 02 Ngày 31/1/2024
1Show details for Số 03 + 04 Ngày 31/1/2024Số 03 + 04 Ngày 31/1/2024
8Show details for Số 05 + 06 Ngày 29/2/2024Số 05 + 06 Ngày 29/2/2024
1Show details for Số 07 + 08 Ngày 29/2/2024Số 07 + 08 Ngày 29/2/2024
7Show details for Số 09 + 10 Ngày 15/3/2024Số 09 + 10 Ngày 15/3/2024
7Show details for Số 15 + 16 Ngày 31/3/2024Số 15 + 16 Ngày 31/3/2024
5Show details for Số 17 + 18 Ngày 31/3/2024Số 17 + 18 Ngày 31/3/2024
10Hide details for Số 27 + 28 Ngày 15/4/2024Số 27 + 28 Ngày 15/4/2024
1449/QĐ-UBND112/04/2024Về việc ủy quyền cho UBND huyện Đông Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
1452/QĐ-UBND112/04/2024Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung đô thị ven biển (Diêm Phố), huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
1409/QĐ-UBND111/04/2024Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Kiểu, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
1342/QĐ-UBND105/04/2024Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
88/KH-UBND104/04/2024Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
1322/QĐ-UBND103/04/2024Về việc phê duyệt danh mục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2024 đối với cơ sở nhà, đất là Công sở thị trấn Thọ Xuân (cũ), huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
1292/QĐ-UBND102/04/2024Về việc ủy quyền cho UBND huyện Thiệu Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
1293/QĐ-UBND102/04/2024Về việc ủy quyền cho UBND huyện Thọ Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
1277/QĐ-UBND101/04/2024Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 1)
85/KH-UBND101/04/2024Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024
4Show details for Số 29 + 30 Ngày 30/4/2024Số 29 + 30 Ngày 30/4/2024
11Show details for Số 31 + 32 Ngày 31/5/2024Số 31 + 32 Ngày 31/5/2024
2Show details for Số 37 + 38 Ngày 15/6/2024Số 37 + 38 Ngày 15/6/2024
1Show details for Số 39 + 44 Ngày 15/6/2024Số 39 + 44 Ngày 15/6/2024
15Show details for Số 45 + 46 Ngày 30/6/2024Số 45 + 46 Ngày 30/6/2024
176Show details for 20232023