"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
1A245F11B142EC2D472588D2000BB903;629B2F4D2ADC354C472588D2000BCEF6;21D6B781B1D202B1472588D2000BE3B7;3163F4F3D1D3BA0C472588D2000BF8AE;4C42C3B227F95367472588D2000C2577;60C0094A501DC88B472588D2000C6CF0;6B160D7BAEF67590472588D2000C7F51;AF7EBEF3A6A5FA20472588D2000C97D2;63C118E8C30C6DB1472588D2000D0D3D;A39CDC707A43ABE9472588D2000DB2D7;ECA655A967C08936472588D2000DCC16;2A9C19122E05639C472588D2000DEF89
Số công báo: 69 + 70
Ngày: 31/08/2022
Cho phép: Đăng công báo
Quyển:
69 - 7031082022_signed.pdf

Sắp xếp lại thứ tự trang văn bản - Nhấn nút "Hiệu chỉnh" để thay đổi

UBND tỉnh Thanh HóaSố 69 + 70 Ngày 31/8/2022
  Chủ tịch UBND tỉnhSố 69 + 70 Ngày 31/8/2022
  • Chỉ thị 10/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 8 trang): 4 -
  • Quyết định 2873/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 11 trang): 12 -
  • Quyết định 2889/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 36 trang): 23 -
  • Quyết định 2891/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 7 trang): 59 -
  • Quyết định 2921/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 8 trang): 66 -
  • Quyết định 2924/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 11 trang): 74 -
  • Quyết định 2925/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 4 trang): 85 -
  • Quyết định 2926/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 7 trang): 89 -
  • Quyết định 2929/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 4 trang): 96 -
  • Kế hoạch 207/KH-UBND Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 23 trang): 100 -
  • Kế hoạch 210/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 8 trang): 123 -
  • Kế hoạch 211/KH-UBND Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 (Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 14 trang): 131 -
  Hội đồng nhân dân tỉnhSố 69 + 70 Ngày 31/8/2022
   Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtSố 69 + 70 Ngày 31/8/2022
    Ban Chỉ đạo chuyển đổi sốSố 69 + 70 Ngày 31/8/2022