"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
F888590CE27C116D4725895D002849C5;E25E887418AE31964725895D00285A6B;68986A6B4B5955924725895D00288611;EBD48AF04C2335F84725895D00289D38;E1B78F8D7FFA954A4725895D0028BC79;044D52CE167A7B9E4725895D0028D3A1;35D16A1DEB11950A4725895D0028E945
Số công báo: 05 + 06
Ngày: 31/01/2023
Cho phép: Đăng công báo
Quyển:
05 - 0631012023_signed.pdf
05 - 0631012023.pdf

Sắp xếp lại thứ tự trang văn bản - Nhấn nút "Hiệu chỉnh" để thay đổi

UBND tỉnh Thanh HóaSố 05 + 06 Ngày 31/1/2023
  Chủ tịch UBND tỉnhSố 05 + 06 Ngày 31/1/2023
  • Chỉ thị 01/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 4 trang): 3 -
  • Chỉ thị 02/CT-UBND Về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị Camera giám sát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 3 trang): 7 -
  • Quyết định 307/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 9 trang): 10 -
  • Quyết định 308/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 10 trang): 19 -
  • Quyết định 309/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 54 trang): 29 -
  • Kế hoạch 05/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 10 trang): 83 -
  • Kế hoạch 09/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 18 trang): 93 -
  Hội đồng nhân dân tỉnhSố 05 + 06 Ngày 31/1/2023
   Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtSố 05 + 06 Ngày 31/1/2023
    Ban Chỉ đạo chuyển đổi sốSố 05 + 06 Ngày 31/1/2023