"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2017Năm 2016
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 6113 văn bản
  Quyết định 3090/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 31/08/2023 ] [ Hiệu lực: 30/09/2023 ]
  Quyết định 3056/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hoá
  [ Ban hành: 29/08/2023 ] [ Hiệu lực: 28/09/2023 ]
  Quyết định 3049/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 28/08/2023 ] [ Hiệu lực: 27/09/2023 ]
  Quyết định 3034/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố kết quả điều tra xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 28/08/2023 ] [ Hiệu lực: 27/09/2023 ]
  Quyết định 3012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
  [ Ban hành: 25/08/2023 ] [ Hiệu lực: 24/09/2023 ]
  Quyết định 3011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho UBND huyện Yên Định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
  [ Ban hành: 25/08/2023 ] [ Hiệu lực: 24/09/2023 ]
  Quyết định 33/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 22/08/2023 ] [ Hiệu lực: 21/09/2023 ]
  Quyết định 2971/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2023
  [ Ban hành: 22/08/2023 ] [ Hiệu lực: 21/09/2023 ]
  Quyết định 2970/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 22/08/2023 ] [ Hiệu lực: 21/09/2023 ]
  Quyết định 2952/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 21/08/2023 ] [ Hiệu lực: 20/09/2023 ]
  Quyết định 2930/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và Chứng chỉ nhân viên bức xạ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 18/08/2023 ] [ Hiệu lực: 17/09/2023 ]
  Quyết định 2906/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho UBND huyện Quảng Xương phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
  [ Ban hành: 17/08/2023 ] [ Hiệu lực: 16/09/2023 ]
  Quyết định 2899/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 16/08/2023 ] [ Hiệu lực: 15/09/2023 ]
  Quyết định 2895/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 15/08/2023 ] [ Hiệu lực: 14/09/2023 ]
  Quyết định 2889/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 15/08/2023 ] [ Hiệu lực: 14/09/2023 ]
  Quyết định 2876/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 14/08/2023 ] [ Hiệu lực: 13/09/2023 ]
  Quyết định 2873/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
  [ Ban hành: 14/08/2023 ] [ Hiệu lực: 13/09/2023 ]
  Quyết định 2863/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 14/08/2023 ] [ Hiệu lực: 13/09/2023 ]
  Kế hoạch 204/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong sản xuất, kinh doanh, truyền tải và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 14/08/2023 ] [ Hiệu lực: 13/09/2023 ]
  Kế hoạch 203/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023
  [ Ban hành: 11/08/2023 ] [ Hiệu lực: 10/09/2023 ]
  Kế hoạch 202/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn giai đoạn 2023-2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 11/08/2023 ] [ Hiệu lực: 10/09/2023 ]
  Quyết định 2841/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm học 2023-2024
  [ Ban hành: 10/08/2023 ] [ Hiệu lực: 09/09/2023 ]
  Kế hoạch 199/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 10/08/2023 ] [ Hiệu lực: 09/09/2023 ]
  Quyết định 2818/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành/Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 08/08/2023 ] [ Hiệu lực: 07/09/2023 ]
  Quyết định 32/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh
  [ Ban hành: 04/08/2023 ] [ Hiệu lực: 03/09/2023 ]
  Quyết định 2790/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 04/08/2023 ] [ Hiệu lực: 03/09/2023 ]
  Quyết định 2743/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ UBND cấp huyện
  [ Ban hành: 02/08/2023 ] [ Hiệu lực: 01/09/2023 ]
  Quyết định 2707/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 31/07/2023 ] [ Hiệu lực: 30/08/2023 ]
  Quyết định 2705/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 31/07/2023 ] [ Hiệu lực: 30/08/2023 ]
  Quyết định 2703/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
  [ Ban hành: 31/07/2023 ] [ Hiệu lực: 30/08/2023 ]