"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ 5607 văn bản
Số, ký hiệuNgày BHCơ quan BHTóm tắt nội dung
24/2022/QĐ-UBND15/06/2022UBND tỉnh Thanh HóaVề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
25/2022/QĐ-UBND15/06/2022UBND tỉnh Thanh HóaVề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
16/2022/QĐ-UBND13/06/2022UBND tỉnh Thanh HóaVề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa
17/2022/QĐ-UBND13/06/2022UBND tỉnh Thanh HóaVề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
18/2022/QĐ-UBND13/06/2022UBND tỉnh Thanh HóaVề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
19/2022/QĐ-UBND13/06/2022UBND tỉnh Thanh HóaVề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
20/2022/QĐ-UBND13/06/2022UBND tỉnh Thanh HóaVề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
21/2022/QĐ-UBND13/06/2022UBND tỉnh Thanh HóaVề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
22/2022/QĐ-UBND13/06/2022UBND tỉnh Thanh HóaVề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
23/2022/QĐ-UBND13/06/2022UBND tỉnh Thanh HóaVề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
1878/QĐ-UBND31/05/2022Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
1861/QĐ-UBND30/05/2022UBND tỉnh Thanh HóaVề việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025
1846/QĐ-UBND30/05/2022Chủ tịch UBND tỉnhBan hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2022
1810/QĐ-UBND26/05/2022UBND tỉnh Thanh HóaVề việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
1796/QĐ-UBND25/05/2022UBND tỉnh Thanh HóaVề việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022
145/KH-UBND25/05/2022Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện Nghị Quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025
1770/QĐ-UBND24/05/2022Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố kết quả điều tra xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020 và năm 2021
1730/QĐ-UBND20/05/2022Chủ tịch UBND tỉnhVề việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung Đô thị Gốm, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040
1710/QĐ-UBND19/05/2022Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
1724/QĐ-UBND19/05/2022Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới/ sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
1691/QĐ-UBND18/05/2022Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
1706/QĐ-UBND18/05/2022Chủ tịch UBND tỉnhVề việc ban hành Chương trình lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025
1678 /QĐ-UBND17/05/2022Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
1664/QĐ-UBND16/05/2022UBND tỉnh Thanh HóaVề việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
1665/QĐ-UBND16/05/2022Chủ tịch UBND tỉnhVề việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
06/CT-UBND16/05/2022Chủ tịch UBND tỉnhVề việc phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy phát triển chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa
134/KH-UBND16/05/2022UBND tỉnh Thanh HóaTriển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
1635/QĐ-UBND13/05/2022UBND tỉnh Thanh HóaVề việc ủy quyền cho UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
1639/QĐ-UBND13/05/2022UBND tỉnh Thanh HóaPhê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm học 2022 - 2023
1642/QĐ-UBND13/05/2022Chủ tịch UBND tỉnhVề việc đổi tên Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Thanh Hoá thành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Thanh Hoá và phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá