"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
thời gian ban hành
Năm 2027Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ 28 văn bản
Số, ký hiệuNgày BHCơ quan BHTóm tắt nội dung
12/2021/QĐ-UBND03/08/2021Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026
11/2021/QĐ-UBND06/07/2021Ủy ban nhân dân tỉnhbãi bỏ Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
710/QĐ-UBND03/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhvề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
3462/QĐ-UBND24/08/2020Chủ tịch UBND tỉnhvề việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
22/2020/QĐ-UBND26/05/2020Ủy ban nhân dân tỉnhban hành Quy định các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
17/2020/QĐ-UBND22/04/2020Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc bổ sung một số hàng hóa thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
1102/QĐ-UBND30/03/2020Chủ tịch UBND tỉnhphê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của các đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
1508/QĐ-UBND26/03/2020Chủ tịch UBND tỉnhvề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
259/KH-UBND25/12/2019Chủ tịch UBND tỉnhtổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020
1/QĐ-UBND02/01/2019Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.
2/QĐ-UBND02/01/2019Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
18/CT-UBND25/10/2017Chủ tịch UBND tỉnhvề tăng cường công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cát, sỏi trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
17/CT-UBND23/10/2017Chủ tịch UBND tỉnhvề việc tăng cường công tác rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3993/QĐ-UBND20/10/2017Chủ tịch UBND tỉnhvề việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
3952/2017/QĐ-UBND18/10/2017Ủy ban nhân dân tỉnhquy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3965/2017/QĐ-UBND18/10/2017Ủy ban nhân dân tỉnhban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố
3970/2017/QĐ-UBND18/10/2017Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc ban hành quy định xét công nhận, khen thưởng Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và Đơn vị tổ chức phong trào giỏi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3953/QĐ-UBND18/10/2017Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc sửa đổi một số điều tại Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá nước và giá bán nước sạch do Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh sản xuất tại Khu kinh tế Nghi Sơn và Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá nước thô trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn
3934/QĐ-UBND17/10/2017Ủy ban nhân dân tỉnhban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3095/QĐ-BCĐ22/08/2017Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩmvề việc phê duyệt Quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa
142/KH-UBND22/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhtiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”
143/KH-UBND22/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhphát động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3055/QĐ-UBND21/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhvề việc phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần đối với Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ
3034/2017/QĐ-UBND18/08/2017Ủy ban nhân dân tỉnhban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
3031/QĐ-UBND18/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhvề việc phê duyệt tạm cấp kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 cho các đối tượng chính sách của tỉnh Thanh Hóa
3029/2017/QĐ-UBND17/08/2017Ủy ban nhân dân tỉnhban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thanh Hóa
135/KH-UBND16/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhxây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2018
1445/QĐ-UBND28/04/2016Chủ tịch UBND tỉnhvề việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp hoc và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Thanh Hóa