"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
thời gian ban hành
Năm 2027Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ 6426 văn bản
Số, ký hiệuNgày BHCơ quan BHTóm tắt nội dung
934/QĐ-UBND07/03/2027Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Đào tạo và nghiên cứu khoa học; Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
31/2024/QĐ-UBND30/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaBan hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
30/2024/QĐ-UBND28/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaVề việc ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025
26/2024/QĐ-UBND27/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaVề việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025
27/2024/QĐ-UBND27/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaVề việc ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025
28/2024/QĐ-UBND27/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaVề việc ban hành tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất
29/2024/QĐ-UBND27/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaSố lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
25/2024/QĐ-UBND26/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaVề việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025
18/2024/QĐ-UBND20/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaVề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
19/2024/QĐ-UBND20/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaSửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa
20/2024/QĐ-UBND20/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaBổ sung điểm 2.32a vào sau điểm 2.32, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
21/2024/QĐ-UBND20/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaBổ sung điểm 2.13a vào sau điểm 2.13, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
22/2024/QĐ-UBND20/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaBổ sung điểm 2.13a vào sau điểm 2.13, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
23/2024/QĐ-UBND20/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaBổ sung điểm 2.20a vào sau điểm 2.20, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
24/2024/QĐ-UBND20/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaBổ sung điểm 2.26a vào sau điểm 2.26, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
2495/QĐ-UBND17/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
2459/QĐ-UBND14/06/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho 01 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Bá Thước
2432/QĐ-UBND13/06/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố thủ tục hành chính nội bộ thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
2437/QĐ-UBND13/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaVề việc ủy quyền cho UBND huyện Hà Trung phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
2401/QĐ-UBND11/06/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thanh Hóa
17/2024/QĐ-UBND10/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaSửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa
2333/QĐ-UBND10/06/2024UBND tỉnh Thanh HóaPhê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm học 2024 - 2025
2317/QĐ-UBND07/06/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
2318/QĐ-UBND07/06/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
2302/QĐ-UBND06/06/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho 02 xã thuộc huyện Hậu Lộc
2272/QĐ-UBND04/06/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
2276/QĐ-UBND04/06/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho 07 đơn vị xã, thị trấn thuộc huyện Triệu Sơn
2239/QĐ-UBND03/06/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
2240/QĐ-UBND03/06/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
2241/QĐ-UBND03/06/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Nghề thủ công mỹ nghệ, Thương mại quốc tế, Xúc tiến thương mại, Điện, Lưu thông hàng hoá trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa