"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ 6262 văn bản
Số, ký hiệuNgày BHCơ quan BHTóm tắt nội dung
539/QĐ-UBND31/01/2024UBND tỉnh Thanh HóaBan hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070
537/QĐ-UBNDq31/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
542/QĐ-UBND31/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhCông bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2023
04/2024/QĐ-UBND30/01/2024UBND tỉnh Thanh HóaVề việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
489/QĐ-UBND29/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
01/CT-UBND26/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2024
451/QĐ-UBND26/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
452/QĐ-UBND26/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
440/QĐ-UBND25/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch, Văn hoá cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
441/QĐ-UBND25/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
03/2024/QĐ-UBND22/01/2024UBND tỉnh Thanh HóaQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
02/2024/QĐ-UBND19/01/2024UBND tỉnh Thanh HóaVề việc bãi bỏ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
332/QĐ-UBND19/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 của UBND tỉnh quy định về chế độ đặt hàng, trợ giá xuất bản phẩm sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
283/QĐ-UBND17/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
270/QĐ-UBND16/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
20/KH-UBND16/01/2024UBND tỉnh Thanh HóaTriển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
212/QĐ-UBND12/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
187/QĐ-UBND11/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho 05 đơn vị xã, thị trấn thuộc huyện Ngọc Lặc
193/QĐ-UBND11/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế và Nhiếp ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
200/QĐ-UBND11/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc phê duyệt số lượng lao động hợp đồng một số loại công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ được ngân sách nhà nước đảm bảo trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý năm 2024
01/2024/QĐ-UBND10/01/2024UBND tỉnh Thanh HóaBổ sung vị trí nhận chìm ở biển vào Phụ lục 2 của Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
106/QĐ-UBND08/01/2024UBND tỉnh Thanh HóaVề việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040
102/QĐ-UBND08/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
72/QĐ-UBND05/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã năm 2022 cho 07 đơn vị xã, thị trấn thuộc huyện Thọ Xuân
69/QĐ-UBND04/01/2024UBND tỉnh Thanh HóaVề việc phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa
05/QĐ-UBND02/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
07/QĐ-UBND02/01/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
01/QĐ-UBND01/01/2024UBND tỉnh Thanh HóaVề việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
5112/QĐ-UBND30/12/2023UBND tỉnh Thanh HóaQuy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
5080/QĐ-UBND29/12/2023Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa