"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ 58 văn bản
Số, ký hiệuNgày BHNgày hết hiệu lựcCơ quan BHTóm tắt nội dung
1210/QĐ-UBND13/04/202311/06/2011Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường sắt, lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, tỉnh Thanh Hóa
14/2023/QĐ-UBND11/04/202311/06/2011UBND tỉnh Thanh HóaQuy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
1184/QĐ-UBND11/04/202311/06/2011UBND tỉnh Thanh HóaVề việc ủy quyền cho UBND huyện Ngọc Lặc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
1185/QĐ-UBND11/04/202311/06/2011UBND tỉnh Thanh HóaPhê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
12/2023/QĐ-UBND10/04/202311/06/2011UBND tỉnh Thanh HóaBan hành Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lê Thánh Tông
13/2023/QĐ-UBND10/04/202311/06/2011UBND tỉnh Thanh HóaBan hành Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật hàng năm tỉnh Thanh Hóa
1174/QĐ-UBND10/04/202311/06/2011Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
1181/QĐ-UBND10/04/202311/06/2011UBND tỉnh Thanh HóaPhân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 1)
1182/QĐ-UBND10/04/202311/06/2011UBND tỉnh Thanh HóaVề việc ủy quyền cho UBND huyện Hà Trung phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
11/2023/QĐ-UBND09/04/202311/06/2011UBND tỉnh Thanh HóaBan hành Đơn giá xây dựng nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
1116/QĐ-UBND06/04/202311/06/2011Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Giao thông Vận tải/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
1064/QĐ-UBND03/04/202311/06/2011UBND tỉnh Thanh HóaVề việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023
06 /CT-UBND29/03/202311/06/2011Chủ tịch UBND tỉnhVề việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
1029/QĐ-UBND29/03/202311/06/2011Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
76/KH- UBND28/03/202311/06/2011UBND tỉnh Thanh HóaTăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
77/KH-UBND28/03/202311/06/2011UBND tỉnh Thanh HóaPhát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.
983/QĐ-UBND27/03/202311/06/2011Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
985/QĐ-UBND27/03/202311/06/2011Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
72/KH-UBND26/03/202311/06/2011UBND tỉnh Thanh HóaThực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
01/2023/NQ-HĐND24/03/202311/06/2011Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
02/2023/NQ-HĐND24/03/202311/06/2011Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc sửa đổi mức thu học phí năm học 2022 - 2023 quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 287/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và hỗ trợ phần chênh lệch tăng thêm mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên
03/2023/NQ-HĐND24/03/202311/06/2011Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc ban hành chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023 - 2026
04/2023/NQ-HĐND24/03/202311/06/2011Hội đồng nhân dân tỉnhQuy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho các hoạt động, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2025
362/NQ - HĐND24/03/202311/06/2011Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023
363/NQ - HĐND24/03/202311/06/2011Hội đồng nhân dân tỉnhVề chi tiết kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước giai đoạn 2021 - 2025 (thuộc nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương) cho các dự án trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc, khối đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và công sở xã, các dự án thuộc lĩnh vực y tế
364/NQ-HĐND24/03/202311/06/2011Hội đồng nhân dân tỉnhVề chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (đợt 2)
365/NQ-HĐND24/03/202311/06/2011Hội đồng nhân dân tỉnhVề điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
366/NQ-HĐND24/03/202311/06/2011Hội đồng nhân dân tỉnhVề điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 do tỉnh quản lý (đợt 1)
367/NQ - HĐND24/03/202311/06/2011Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 300/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022
376/NQ-HĐND24/03/202311/06/2011Hội đồng nhân dân tỉnhVề chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và triển khai hệ thống theo dõi, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa