"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ văn bản theo số công báo

Tổng Số, ký hiệuNgày ban hànhTóm tắt nội dung
9Show details for Số 29 + 30 Ngày 30/4/2024Số 29 + 30 Ngày 30/4/2024
16Show details for Số 27 + 28 Ngày 15/4/2024Số 27 + 28 Ngày 15/4/2024
7Show details for Số 15 + 16 Ngày 31/3/2024Số 15 + 16 Ngày 31/3/2024
18Show details for Số 17 + 18 Ngày 31/3/2024Số 17 + 18 Ngày 31/3/2024
1Show details for Số 19 + 22 Ngày 31/3/2024Số 19 + 22 Ngày 31/3/2024
1Show details for Số 23 + 26 Ngày 31/3/2024Số 23 + 26 Ngày 31/3/2024
22Show details for Số 09 + 10 Ngày 15/3/2024Số 09 + 10 Ngày 15/3/2024
1Show details for Số 11 + 14 Ngày 15/3/2024Số 11 + 14 Ngày 15/3/2024
8Show details for Số 05 + 06 Ngày 29/2/2024Số 05 + 06 Ngày 29/2/2024
11Show details for Số 07 + 08 Ngày 29/2/2024Số 07 + 08 Ngày 29/2/2024
11Show details for Số 01 + 02 Ngày 31/1/2024Số 01 + 02 Ngày 31/1/2024
17Show details for Số 03 + 04 Ngày 31/1/2024Số 03 + 04 Ngày 31/1/2024
15Show details for Số 97 + 98 Ngày 31/12/2023Số 97 + 98 Ngày 31/12/2023
1Show details for Số 99 + 102 Ngày 31/12/2023Số 99 + 102 Ngày 31/12/2023
12Show details for Số 95 + 96 Ngày 15/12/2023Số 95 + 96 Ngày 15/12/2023
10Show details for Số 91 + 92 Ngày 30/11/2023Số 91 + 92 Ngày 30/11/2023
1Show details for Số 93 + 94 Ngày 30/11/2023Số 93 + 94 Ngày 30/11/2023
5Show details for Số 89 + 90 Ngày 15/11/2023Số 89 + 90 Ngày 15/11/2023
16Hide details for Số 85 + 88 Ngày 31/10/2023Số 85 + 88 Ngày 31/10/2023
7Show details for Chủ tịch UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnh
9Hide details for UBND tỉnh Thanh HóaUBND tỉnh Thanh Hóa
3937/QĐ-UBND125/10/2023Phê duyệt Đề án Phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đến năm 2030
3908/QĐ-UBND123/10/2023Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
3909/QĐ-UBND123/10/2023Về việc ủy quyền cho UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
3910/QĐ-UBND123/10/2023Về việc ủy quyền cho UBND huyện Như Thanh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
3861/QĐ-UBND119/10/2023Về việc ủy quyền cho UBND huyện Thiệu Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
41/2023/QĐ-UBND119/10/2023Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thanh Hóa
3825/QĐ-UBND118/10/2023Ban hành Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030
3762/QĐ-UBND116/10/2023Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045
3769/QĐ-UBND116/10/2023Về việc ủy quyền cho UBND huyện Thường Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất