"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ văn bản theo CQ ban hành

Tổng Số, ký hiệuNgày ban hànhTóm tắt nội dung
1Show details for Hội đồng PHPBGD pháp luậtHội đồng PHPBGD pháp luật
1Show details for Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtHội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
1Show details for Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừaQuỹ Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa
1Show details for Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnh
399Hide details for UBND tỉnh Thanh HóaUBND tỉnh Thanh Hóa
1671/QĐ-UBND124/04/2024Phê duyệt Đề án Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
1623/QĐ-UBND122/04/2024Về việc ủy quyền cho UBND huyện Cẩm Thủy phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
13/2024/QĐ-UBND122/04/2024Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh quy định trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hoá bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá
12/2024/QĐ-UBND116/04/2024Về việc bổ sung chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En vào Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa
1449/QĐ-UBND112/04/2024Về việc ủy quyền cho UBND huyện Đông Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
1452/QĐ-UBND112/04/2024Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung đô thị ven biển (Diêm Phố), huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
1409/QĐ-UBND111/04/2024Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Kiểu, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
1342/QĐ-UBND105/04/2024Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
88/KH-UBND104/04/2024Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
1322/QĐ-UBND103/04/2024Về việc phê duyệt danh mục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2024 đối với cơ sở nhà, đất là Công sở thị trấn Thọ Xuân (cũ), huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
1292/QĐ-UBND102/04/2024Về việc ủy quyền cho UBND huyện Thiệu Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
1293/QĐ-UBND102/04/2024Về việc ủy quyền cho UBND huyện Thọ Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
1277/QĐ-UBND101/04/2024Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 1)
85/KH-UBND101/04/2024Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024
1258/QĐ-UBND129/03/2024Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 1)
1204/QĐ-UBND128/03/2024Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
1216/QĐ-UBND128/03/2024Về việc ủy quyền cho UBND huyện Vĩnh Lộc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
1218/QĐ-UBND128/03/2024Về việc ủy quyền cho UBND huyện Như Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
1219/QĐ-UBND128/03/2024Về việc ủy quyền cho UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
1220/QĐ-UBND128/03/2024Về việc ủy quyền cho UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
1162/QĐ-UBND126/03/2024Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
1163/QĐ-UBND126/03/2024Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
1164/QĐ-UBND126/03/2024Về việc ủy quyền cho UBND thành phố Sầm Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
10/2024/QĐ-UBND125/03/2024Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
11/2024/QĐ-UBND125/03/2024Ban hành Quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa