"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Văn bản do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành

Tổng Số, ký hiệuNgày ban hànhTóm tắt nội dung
1Show details for Ban Chỉ đạo chuyển đổi sốBan Chỉ đạo chuyển đổi số
420Show details for Chủ tịch UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnh
151Show details for Hội đồng nhân dân tỉnhHội đồng nhân dân tỉnh
1Show details for Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtHội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
399Hide details for UBND tỉnh Thanh HóaUBND tỉnh Thanh Hóa
51Hide details for 20242024
8Hide details for Số 01 + 02 Ngày 31/1/2024Số 01 + 02 Ngày 31/1/2024
539/QĐ-UBND131/01/2024Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070
04/2024/QĐ-UBND130/01/2024Về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
03/2024/QĐ-UBND122/01/2024Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
02/2024/QĐ-UBND119/01/2024Về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
01/2024/QĐ-UBND110/01/2024Bổ sung vị trí nhận chìm ở biển vào Phụ lục 2 của Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
106/QĐ-UBND108/01/2024Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040
69/QĐ-UBND104/01/2024Về việc phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa
01/QĐ-UBND101/01/2024Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
1Show details for Số 03 + 04 Ngày 31/1/2024Số 03 + 04 Ngày 31/1/2024
8Show details for Số 05 + 06 Ngày 29/2/2024Số 05 + 06 Ngày 29/2/2024
1Show details for Số 07 + 08 Ngày 29/2/2024Số 07 + 08 Ngày 29/2/2024
7Show details for Số 09 + 10 Ngày 15/3/2024Số 09 + 10 Ngày 15/3/2024
7Show details for Số 15 + 16 Ngày 31/3/2024Số 15 + 16 Ngày 31/3/2024
5Show details for Số 17 + 18 Ngày 31/3/2024Số 17 + 18 Ngày 31/3/2024
10Show details for Số 27 + 28 Ngày 15/4/2024Số 27 + 28 Ngày 15/4/2024
4Show details for Số 29 + 30 Ngày 30/4/2024Số 29 + 30 Ngày 30/4/2024
176Show details for 20232023
163Show details for 20222022
9Show details for 20212021
972