"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Văn bản do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành

Tổng Số, ký hiệuNgày ban hànhTóm tắt nội dung
1Show details for Ban Chỉ đạo chuyển đổi sốBan Chỉ đạo chuyển đổi số
420Show details for Chủ tịch UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnh
151Show details for Hội đồng nhân dân tỉnhHội đồng nhân dân tỉnh
1Show details for Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtHội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
399Hide details for UBND tỉnh Thanh HóaUBND tỉnh Thanh Hóa
51Hide details for 20242024
8Show details for Số 01 + 02 Ngày 31/1/2024Số 01 + 02 Ngày 31/1/2024
1Show details for Số 03 + 04 Ngày 31/1/2024Số 03 + 04 Ngày 31/1/2024
8Hide details for Số 05 + 06 Ngày 29/2/2024Số 05 + 06 Ngày 29/2/2024
840/QĐ-UBND129/02/2024Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành (diện tích mỏ 13,0 ha)
832/QĐ-UBND128/02/2024Về việc phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh
08/2024/QĐ-UBND128/02/2024Về việc bãi bỏ Quyết định số 2268/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
09/2024/QĐ-UBND128/02/2024Sửa đổi, bổ sung khoản 21 Điều 2 Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
07/2024/QĐ-UBND126/02/2024Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 3029/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
729/QĐ-UBND115/02/2024Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
06/2024/QĐ-UBND106/02/2024Ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
05/2024/QĐ-UBND102/02/2024Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
1Show details for Số 07 + 08 Ngày 29/2/2024Số 07 + 08 Ngày 29/2/2024
7Show details for Số 09 + 10 Ngày 15/3/2024Số 09 + 10 Ngày 15/3/2024
7Show details for Số 15 + 16 Ngày 31/3/2024Số 15 + 16 Ngày 31/3/2024
5Show details for Số 17 + 18 Ngày 31/3/2024Số 17 + 18 Ngày 31/3/2024
10Show details for Số 27 + 28 Ngày 15/4/2024Số 27 + 28 Ngày 15/4/2024
4Show details for Số 29 + 30 Ngày 30/4/2024Số 29 + 30 Ngày 30/4/2024
176Show details for 20232023
163Show details for 20222022
9Show details for 20212021
972