"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Văn bản do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành

Tổng Số, ký hiệuNgày ban hànhTóm tắt nội dung
5Show details for Số 71 + 72 Ngày 15/8/2023Số 71 + 72 Ngày 15/8/2023
6Show details for Số 73 + 74 Ngày 31/8/2023Số 73 + 74 Ngày 31/8/2023
13Hide details for Số 81 + 82 Ngày 30/9/2023Số 81 + 82 Ngày 30/9/2023
39/2023/QĐ-UBND128/09/2023Bổ sung vị trí đổ chất nạo vét trên đất liền vào Phụ lục 1 của Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
38/2023/QĐ-UBND126/09/2023Bổ sung Điều 2a vào sau Điều 2 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc uỷ quyền cấp giấy phép xây dựng và quy định quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
232/KH-UBND125/09/2023Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách
3394/QĐ-UBND122/09/2023Về việc ủy quyền cho UBND huyện Bá Thước phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
3395/QĐ-UBND122/09/2023Về việc ủy quyền cho UBND huyện Thạch Thành phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
37/2023/QĐ-UBND122/09/2023Về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023
3360/QĐ-UBND120/09/2023Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hà Trung phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
228/KH-UBND120/09/2023Triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
36/2023/QĐ-UBND119/09/2023Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
35/2023/QĐ-UBND118/09/2023Về việc đổi tên Chi cục Biển và Hải đảo thành Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
225/KH-UBND115/09/2023Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2025
3283/QĐ-UBND114/09/2023Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
34/2023/QĐ-UBND112/09/2023Ban hành danh mục loại dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
9Show details for Số 83 + 84 Ngày 15/10/2023Số 83 + 84 Ngày 15/10/2023
9Show details for Số 85 + 88 Ngày 31/10/2023Số 85 + 88 Ngày 31/10/2023
2Show details for Số 89 + 90 Ngày 15/11/2023Số 89 + 90 Ngày 15/11/2023
4Show details for Số 91 + 92 Ngày 30/11/2023Số 91 + 92 Ngày 30/11/2023
4Show details for Số 95 + 96 Ngày 15/12/2023Số 95 + 96 Ngày 15/12/2023
4Show details for Số 97 + 98 Ngày 31/12/2023Số 97 + 98 Ngày 31/12/2023
1Show details for Số 99 + 102 Ngày 31/12/2023Số 99 + 102 Ngày 31/12/2023
163Show details for 20222022
9Show details for 20212021
947