"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
35AA1ABF7A63BCDD4725890900171A65;DED7385C321F58C547258909001732D6;8BB9117037D289BF47258909001745AA;6F6DB4E3C04349E2472589090017568D;26DF26F229F12E1D4725890900178344
Số công báo: 85 + 86
Ngày: 15/11/2022
Cho phép: Đăng công báo
Quyển:
85 - 8615112022_signed.pdf
85 - 8615112022.pdf

Sắp xếp lại thứ tự trang văn bản - Nhấn nút "Hiệu chỉnh" để thay đổi

UBND tỉnh Thanh HóaSố 85 + 86 Ngày 15/11/2022
  • Quyết định 53/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định công nhận bếp ăn tập thể bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT) (Xem chi tiết)(VB có 2 trang): 3 -
  • Quyết định 54/2022/QĐ-UBND Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT) (Xem chi tiết)(VB có 53 trang): 5 -
  • Quyết định 3826/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 20 trang): 58 -
Chủ tịch UBND tỉnhSố 85 + 86 Ngày 15/11/2022
  • Quyết định 3776/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 4 trang): 78 -
  • Quyết định 3840/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi/bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN/UBND cấp huyện/UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 33 trang): 82 -
Hội đồng nhân dân tỉnhSố 85 + 86 Ngày 15/11/2022
    Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtSố 85 + 86 Ngày 15/11/2022
      Ban Chỉ đạo chuyển đổi sốSố 85 + 86 Ngày 15/11/2022