"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
94C0B952AFCAF5834725894F0014C1F6;BD87638FDF368EC84725894F0014E233;955CC93C9E01E9414725894F001536D9;0DACA135A826D68B4725894F00157F65;96927CBAC3193B1B4725894F0015A312;E6746323FF87F7144725894F0015B943;6B74CCB17068454B4725894F0015D59E;9E2CE0DB62704A574725894F00162366;982670DA322D638D4725894F00163D3E;F8C01FF204B19D584725894F0016727D;AE71F4D2BAED8B894725894F00168CF3;9F77F6E8CE05163C4725894F0016ABCB;FA87A0ED49D678B74725894F0016BDFB;C25FA35E37357E244725894F0016D421;A66AD3A2EE446ECC4725894F0016E676;72C6C2F8A0E4DA724725894F0016FE7B;92C7DFA5C0029EE14725894F00171069;0DC9B8F3C087D6844725894F00171EB1
Số công báo: 113 + 114
Ngày: 15/12/2022
Cho phép: Đăng công báo
Quyển:
113 - 11415122022_signed.pdf

Sắp xếp lại thứ tự trang văn bản - Nhấn nút "Hiệu chỉnh" để thay đổi

UBND tỉnh Thanh HóaSố 113 + 114 Ngày 15/12/2022
  Chủ tịch UBND tỉnhSố 113 + 114 Ngày 15/12/2022
   Hội đồng nhân dân tỉnhSố 113 + 114 Ngày 15/12/2022
   • Nghị quyết 334/NQ-HĐND Về việc chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2023(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 3 trang): 4 -
   • Nghị quyết 335/NQ-HĐND Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 4 trang): 7 -
   • Nghị quyết 336/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống đường ống cấp nước sạch cho xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 2 trang): 11 -
   • Nghị quyết 341/NQ-HĐND Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 05 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 3 trang): 13 -
   • Nghị quyết 342/NQ-HĐND Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho 70 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 7 trang): 16 -
   • Nghị quyết 343/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 3 trang): 23 -
   • Nghị quyết 344/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 3 trang): 26 -
   • Nghị quyết 345/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 3 trang): 29 -
   • Nghị quyết 347/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn vốn từ ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 4 trang): 32 -
   • Nghị quyết 349/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022, Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 23 trang): 36 -
   • Nghị quyết 350/NQ-HĐND Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 19, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 8 trang): 59 -
   • Nghị quyết 351/NQ-HĐND Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 21, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 8 trang): 67 -
   • Nghị quyết 352/NQ-HĐND Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 22, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 9 trang): 75 -
   • Nghị quyết 353/NQ-HĐND Về việc thông qua đề nghị công nhận thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy đạt tiêu chí đô thị loại IV(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 2 trang): 84 -
   • Nghị quyết 354/NQ-HĐND Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 3 trang): 86 -
   • Nghị quyết 355/NQ-HĐND Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 4 trang): 89 -
   • Nghị quyết 356/NQ-HĐND Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 3 trang): 93 -
   • Nghị quyết 361/NQ-HĐND Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 6 trang): 96 -
   Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtSố 113 + 114 Ngày 15/12/2022
    Ban Chỉ đạo chuyển đổi sốSố 113 + 114 Ngày 15/12/2022