"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
10DC433CEB69BDFB4725892100139B1C;7FF8E390F9D0E4BE472589210013AE4E;DEAE4A05088AC28E472589210013CF60;8559883F5A3E315C472589210013E888;0DB9EEB4F2B149F8472589210013FAA9;C4052E440D0710444725892100146A5C;273CBD747C26A1D3472589210014AE32;8A1A12021F6ED013472589210014D809
Số công báo: 91 + 92
Ngày: 30/11/2022
Cho phép: Đăng công báo
Quyển:
91 - 9230112022_signed.pdf
91 - 9230112022.pdf

Sắp xếp lại thứ tự trang văn bản - Nhấn nút "Hiệu chỉnh" để thay đổi

UBND tỉnh Thanh HóaSố 91 + 92 Ngày 30/11/2022
 • Quyết định 55/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy định quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT) (Xem chi tiết)(VB có 2 trang): 3 -
 • Quyết định 56/2022/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT) (Xem chi tiết)(VB có 5 trang): 5 -
 • Quyết định 3976/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2025(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 36 trang): 10 -
 • Quyết định 4045/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 4 trang): 46 -
 • Quyết định 4079/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “Phát triển các mô hình cây trồng, vật nuôi, dược liệu, sản phẩm có lợi thế khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025”(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 36 trang): 50 -
 • Quyết định 4182/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam, giai đoạn 2021- 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 10 trang): 86 -
Chủ tịch UBND tỉnhSố 91 + 92 Ngày 30/11/2022
  Hội đồng nhân dân tỉnhSố 91 + 92 Ngày 30/11/2022
  • Nghị quyết 324/NQ-HĐND Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 3 trang): 96 -
  • Nghị quyết 325/NQ-HĐND Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc (Nhóm dự án số 3, giai đoạn 1)(Hội đồng nhân dân tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 3 trang): 99 -
  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtSố 91 + 92 Ngày 30/11/2022
   Ban Chỉ đạo chuyển đổi sốSố 91 + 92 Ngày 30/11/2022