"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
EC3B18D62CEE3566472588D200138B68;C34AF48297AE398F472588D20013A12C;60146A3BAA7DC945472588D20013CBA9;00FD86AE0C9D9492472588D20013E491;D80D0B7DF27F8EAA472588D20013F5F4;F4ED66A99733D265472588D200142637;EF8DA21A78600A9E472588D2001445DC
Số công báo: 75 + 76
Ngày: 15/09/2022
Cho phép: Đăng công báo
Quyển:
75 - 7615092022_signed.pdf
75 - 7615092022.pdf

Sắp xếp lại thứ tự trang văn bản - Nhấn nút "Hiệu chỉnh" để thay đổi

UBND tỉnh Thanh HóaSố 75 + 76 Ngày 15/9/2022
 • Quyết định 41/2022/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,giai đoạn 2022 - 2025(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT) (Xem chi tiết)(VB có 75 trang): 3 -
 • Quyết định 42/2022/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT) (Xem chi tiết)(VB có 10 trang): 78 -
 • Quyết định 43/2022/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành thuộc lĩnh vực nội vụ(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT) (Xem chi tiết)(VB có 2 trang): 88 -
 • Quyết định 44/2022/QĐ-UBND Sửa đổi Điều 4 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện thủ tục chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT) (Xem chi tiết)(VB có 2 trang): 90 -
 • Quyết định 3027/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập của tỉnh Thanh Hóa năm 2022(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 9 trang): 92 -
 • Quyết định 3079/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Thanh Hóa(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 4 trang): 101 -
Chủ tịch UBND tỉnhSố 75 + 76 Ngày 15/9/2022
 • Quyết định 2993/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa(Chủ tịch UBND tỉnh)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 5 trang): 105 -
Hội đồng nhân dân tỉnhSố 75 + 76 Ngày 15/9/2022
  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtSố 75 + 76 Ngày 15/9/2022
   Ban Chỉ đạo chuyển đổi sốSố 75 + 76 Ngày 15/9/2022