"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
5632F69D1E9E64FA472588FA00235C5F;1F250EA9EB4FE198472588FA00236F72;C3D63E49D385FA4D472588FA00237FBD;D027DD98F4E9B0A5472588FA00239272
Số công báo: 81 + 82
Ngày: 31/10/2022
Cho phép: Đăng công báo
Quyển:
81 - 8231102022_signed.pdf

Sắp xếp lại thứ tự trang văn bản - Nhấn nút "Hiệu chỉnh" để thay đổi

UBND tỉnh Thanh HóaSố 81 + 82 Ngày 31/10/2022
 • Quyết định 49/2022/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 4487/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hoá(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT) (Xem chi tiết)(VB có 5 trang): 2 -
 • Quyết định 50/2022/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT) (Xem chi tiết)(VB có 10 trang): 7 -
 • Quyết định 51/2022/QĐ-UBND Ban hành quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT) (Xem chi tiết)(VB có 101 trang): 17 -
 • Quyết định 52/2022/QĐ-UBND Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT) (Xem chi tiết)(VB có 5 trang): 118 -
Chủ tịch UBND tỉnhSố 81 + 82 Ngày 31/10/2022
  Hội đồng nhân dân tỉnhSố 81 + 82 Ngày 31/10/2022
   Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtSố 81 + 82 Ngày 31/10/2022
    Ban Chỉ đạo chuyển đổi sốSố 81 + 82 Ngày 31/10/2022