"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Văn bản
Quay lại
Văn bản dự thảo 
Số, ký hiệu:277/KH-UBND Ngày ban hành:
01/12/2022
Loại văn bản:
Kế hoạch
Lĩnh vực:
Số trang:95
Công báo:
Số 95 + 96 Ngày 15/12/2022
Phần:
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Cơ quan ban hành /Người ký / chức danh:
UBND tỉnh Thanh Hóa
Lê Đức Giang
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu: Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 13/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”
Tệp đính kèm:
my_odessa.pdf
ATTX3PZ0.pdf
ATTVK7PK.pdf
ATT8NX1U.pdf
ATTBN1NS.pdf
ATTJ16GT.pdf

Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực:Đang hiệu lực Ngày có hiệu lực:
31/12/2022
Lý do hết hiệu lực: Ngày hết hiệu lực:
Phần hết hiệu lực: Ngày áp dụng: