"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
6305C8092960DB5547258926004EC017;92829DEE2CF4CAB647258926004ED845;A82D1FA3FA676FB747258926004F0804;9AA217B295C44E4A47258926004F1F12;F8FBC2EFAC6FC5B147258926004F33DD;E8E8917B8C53F60E47258926004F53D9;C2A74DA491EF887247258926004F6601;D384282E45071B2047258926004F7662;CF0A2FB50C1ECC0947258926004F88FD
Số công báo: 95 + 96
Ngày: 15/12/2022
Cho phép: Đăng công báo
Quyển:
95 - 9615122022_signed.pdf

Sắp xếp lại thứ tự trang văn bản - Nhấn nút "Hiệu chỉnh" để thay đổi

UBND tỉnh Thanh HóaSố 95 + 96 Ngày 15/12/2022
 • Quyết định 57/2022/QĐ-UBND Quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT) (Xem chi tiết)(VB có 5 trang): 3 -
 • Quyết định 58/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 187/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT) (Xem chi tiết)(VB có 2 trang): 8 -
 • Quyết định 4278/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ, giai đoạn 2022 - 2026(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 14 trang): 10 -
 • Quyết định 4285/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 15 trang): 24 -
 • Quyết định 4364/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 20 trang): 39 -
 • Quyết định 4402/QĐ-UBND Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 15 trang): 59 -
 • Quyết định 4431/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 21 trang): 74 -
 • Kế hoạch 277/KH-UBND Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 13/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 10 trang): 95 -
 • Kế hoạch 280/KH-UBND Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 13/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới(UBND tỉnh Thanh Hóa)(PHẦN VĂN BẢN KHÁC) (Xem chi tiết)(VB có 11 trang): 105 -
Chủ tịch UBND tỉnhSố 95 + 96 Ngày 15/12/2022
  Hội đồng nhân dân tỉnhSố 95 + 96 Ngày 15/12/2022
   Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtSố 95 + 96 Ngày 15/12/2022
    Ban Chỉ đạo chuyển đổi sốSố 95 + 96 Ngày 15/12/2022