"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2027Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 934/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Đào tạo và nghiên cứu khoa học; Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 07/03/2027 ] [ Hiệu lực: 06/04/2027 ]
Quyết định 1699/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
[ Ban hành: 26/04/2024 ] [ Hiệu lực: 26/05/2024 ]
Quyết định 1658/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho 04 xã thuộc huyện Nga Sơn
[ Ban hành: 24/04/2024 ] [ Hiệu lực: 24/05/2024 ]
Quyết định 1671/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
[ Ban hành: 24/04/2024 ] [ Hiệu lực: 24/05/2024 ]
Quyết định 1580/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 22/04/2024 ] [ Hiệu lực: 22/05/2024 ]
Quyết định 1592/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 22/04/2024 ] [ Hiệu lực: 22/05/2024 ]
Quyết định 1610/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho UBND thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn
[ Ban hành: 22/04/2024 ] [ Hiệu lực: 22/05/2024 ]
Quyết định 1623/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Cẩm Thủy phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 22/04/2024 ] [ Hiệu lực: 22/05/2024 ]
Quyết định 13/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh quy định trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hoá bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 22/04/2024 ] [ Hiệu lực: 22/05/2024 ]
Quyết định 12/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En vào Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 16/04/2024 ] [ Hiệu lực: 16/05/2024 ]
Quyết định 1457/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 15/04/2024 ] [ Hiệu lực: 15/05/2024 ]
Quyết định 1462/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 15/04/2024 ] [ Hiệu lực: 15/05/2024 ]
Quyết định 1449/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Đông Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 12/04/2024 ] [ Hiệu lực: 12/05/2024 ]
Quyết định 1452/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung đô thị ven biển (Diêm Phố), huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
[ Ban hành: 12/04/2024 ] [ Hiệu lực: 12/05/2024 ]
Quyết định 1409/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Kiểu, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
[ Ban hành: 11/04/2024 ] [ Hiệu lực: 11/05/2024 ]
Quyết định 1383/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/04/2024 ] [ Hiệu lực: 10/05/2024 ]
Quyết định 1402/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/04/2024 ] [ Hiệu lực: 10/05/2024 ]
Quyết định 1354/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 08/04/2024 ] [ Hiệu lực: 08/05/2024 ]
Quyết định 1342/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 05/04/2024 ] [ Hiệu lực: 05/05/2024 ]
Quyết định 1299/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho 03 đơn vị UBND xã thuộc huyện Vĩnh Lộc
[ Ban hành: 03/04/2024 ] [ Hiệu lực: 03/05/2024 ]
Quyết định 1322/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2024 đối với cơ sở nhà, đất là Công sở thị trấn Thọ Xuân (cũ), huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 03/04/2024 ] [ Hiệu lực: 03/05/2024 ]
Quyết định 1292/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Thiệu Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 02/04/2024 ] [ Hiệu lực: 02/05/2024 ]
Quyết định 1293/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Thọ Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 02/04/2024 ] [ Hiệu lực: 02/05/2024 ]
Quyết định 1277/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 1)
[ Ban hành: 01/04/2024 ] [ Hiệu lực: 01/05/2024 ]
Quyết định 1258/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 1)
[ Ban hành: 29/03/2024 ] [ Hiệu lực: 28/04/2024 ]
Quyết định 1245/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 29/03/2024 ] [ Hiệu lực: 28/04/2024 ]
Quyết định 1246/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 29/03/2024 ] [ Hiệu lực: 28/04/2024 ]
Quyết định 1204/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 28/03/2024 ] [ Hiệu lực: 27/04/2024 ]
Quyết định 1216/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Vĩnh Lộc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 28/03/2024 ] [ Hiệu lực: 27/04/2024 ]
Quyết định 1218/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Như Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 28/03/2024 ] [ Hiệu lực: 27/04/2024 ]