"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Chỉ thị
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2022
[ Ban hành: 20/02/2022 ] [ Hiệu lực: 22/03/2022 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 21/01/2022 ] [ Hiệu lực: 20/02/2022 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 07/01/2022 ] [ Hiệu lực: 06/02/2022 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
[ Ban hành: 06/01/2022 ] [ Hiệu lực: 05/02/2022 ]
Chỉ thị 24/ct-ubnd [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]
Chỉ thị 23/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
Chỉ thị 22/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 12/10/2021 ] [ Hiệu lực: 12/10/2021 ]
Chỉ thị 21/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã
[ Ban hành: 27/08/2021 ] [ Hiệu lực: 27/08/2021 ]
Chỉ thị 20/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 25/08/2021 ] [ Hiệu lực: 25/08/2021 ]
Chỉ thị 19/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 23/08/2021 ] [ Hiệu lực: 23/08/2021 ]
Chỉ thị 18/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
[ Ban hành: 17/08/2021 ] [ Hiệu lực: 17/08/2021 ]
Chỉ thị 17/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác phòng,chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạnnăm 2021
[ Ban hành: 14/06/2021 ] [ Hiệu lực: 14/06/2021 ]
Chỉ thị 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 14/06/2021 ] [ Hiệu lực: 14/06/2021 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 08/06/2021 ] [ Hiệu lực: 08/06/2021 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 04/06/2021 ] [ Hiệu lực: 04/06/2021 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy,chữa cháy rừngtrong mùa nắng nóng năm 2021
[ Ban hành: 01/06/2021 ] [ Hiệu lực: 01/06/2021 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống, khống chế dịch bệnh Viêm da nổi cục Trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 24/05/2021 ] [ Hiệu lực: 24/05/2021 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021; Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 10/05/2021 ] [ Hiệu lực: 10/05/2021 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm hạn chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 29/04/2021 ] [ Hiệu lực: 29/04/2021 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 28/04/2021 ] [ Hiệu lực: 28/04/2021 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù
[ Ban hành: 15/03/2021 ] [ Hiệu lực: 15/03/2021 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 09/03/2021 ] [ Hiệu lực: 09/03/2021 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóaXV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 21/01/2021 ] [ Hiệu lực: 21/01/2021 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 20/01/2021 ] [ Hiệu lực: 20/01/2021 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 01/01/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Chỉ thị 30/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Chỉ thị 31/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Chỉ thị 29/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 29/12/2020 ] [ Hiệu lực: 29/12/2020 ]
Chỉ thị 26/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 01/10/2020 ] [ Hiệu lực: 01/10/2020 ]