"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Chỉ thị
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 09/02/2023 ] [ Hiệu lực: 11/03/2023 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
[ Ban hành: 03/02/2023 ] [ Hiệu lực: 05/03/2023 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị Camera giám sát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 18/01/2023 ] [ Hiệu lực: 17/02/2023 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm
[ Ban hành: 17/01/2023 ] [ Hiệu lực: 16/02/2023 ]
Chỉ thị 18/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
[ Ban hành: 26/12/2022 ] [ Hiệu lực: 25/01/2023 ]
Chỉ thị 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 22/11/2022 ] [ Hiệu lực: 22/12/2022 ]
Chỉ thị 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 18/11/2022 ] [ Hiệu lực: 18/12/2022 ]
Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/12/2022 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 04/11/2022 ] [ Hiệu lực: 04/12/2022 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023
[ Ban hành: 14/10/2022 ] [ Hiệu lực: 13/11/2022 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 05/10/2022 ] [ Hiệu lực: 04/11/2022 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 25/08/2022 ] [ Hiệu lực: 24/09/2022 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
[ Ban hành: 01/08/2022 ] [ Hiệu lực: 31/08/2022 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng năm 2022
[ Ban hành: 23/06/2022 ] [ Hiệu lực: 23/07/2022 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 21/06/2022 ] [ Hiệu lực: 21/07/2022 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy phát triển chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 16/05/2022 ] [ Hiệu lực: 15/06/2022 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2022
[ Ban hành: 20/02/2022 ] [ Hiệu lực: 22/03/2022 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 21/01/2022 ] [ Hiệu lực: 20/02/2022 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 07/01/2022 ] [ Hiệu lực: 06/02/2022 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
[ Ban hành: 06/01/2022 ] [ Hiệu lực: 05/02/2022 ]
Chỉ thị 24/ct-ubnd [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]
Chỉ thị 23/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
Chỉ thị 22/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 12/10/2021 ] [ Hiệu lực: 12/10/2021 ]
Chỉ thị 21/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã
[ Ban hành: 27/08/2021 ] [ Hiệu lực: 27/08/2021 ]
Chỉ thị 20/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 25/08/2021 ] [ Hiệu lực: 25/08/2021 ]
Chỉ thị 19/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 23/08/2021 ] [ Hiệu lực: 23/08/2021 ]
Chỉ thị 18/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
[ Ban hành: 17/08/2021 ] [ Hiệu lực: 17/08/2021 ]
Chỉ thị 17/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 14/07/2021 ] [ Hiệu lực: 14/07/2021 ]
Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác phòng,chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạnnăm 2021
[ Ban hành: 14/06/2021 ] [ Hiệu lực: 14/06/2021 ]
Chỉ thị 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 14/06/2021 ] [ Hiệu lực: 14/06/2021 ]