"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các thuộc tính
Số, ký hiệu 06 /CT-UBND Ngày ban hành 29/03/2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh Người ký Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn
Loại văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực 555
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
Ngày hiệu lực 28/04/2023 Ngày hết hiệu lực 11/06/2011
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực 555
Công báo Số 33 + 34 Ngày 31/3/2023 Trang 60

Văn bản liên quan